Takaful untuk Pekerja

(Lindungi pekerja anda dengan pelan perlindungan takaful)

3 Sebab Kenapa Majikan Perlu Sediakan Perlindungan Takaful untuk Pekerja

 1. Hargai Pekerja Sedia Ada
  Jika anda seorang majikan, salah satu cara untuk menghargai pekerja anda adalah dengan menyediakan pelan perlindungan takaful untuk mereka, supaya mereka lebih rasa secure dan dihargai sepanjang bekerja bersama anda. Secara tak langsung, ia akan membuatkan pekerja anda setia dan bekerja lebih lama bersama anda.

  Jika pekerja berhenti dan sesuatu jawatan itu dikosongkan, kadangkala untuk mencari pengganti itu adalah sangat sukar dan memakan masa yang panjang. Sedikit sebanyak ia akan mengganggu kelancaran operasi syarikat anda. Sementara pekerja masih ada, hargai mereka dengan berikan pelan perlindungan takaful buat mereka.

 2. Kurangkan Tanggungan Majikan Apabila Pekerja Sakit
  Kita tak boleh beranggapan bahawa seseorang pekerja itu akan sentiasa sihat dan sentiasa hadir untuk bekerja. Akan ada ketika di mana pekerja jatuh sakit atau kemalangan. Pada waktu itu, dengan adanya pelan perlindungan yang disediakan, sedikit sebanyak ia boleh bantu pekerja itu mendapatkan rawatan lebih pantas dan kembali sihat lebih cepat. Majikan juga dapat mengurangkan kos yang mungkin perlu dikeluarkan bagi membantu pekerja ini, jika tiada pelan perlindungan disediakan.

 3. Boleh Kurangkan Cukai Syarikat
  Ini adalah salah satu kelebihan kepada syarikat. Dengan menyediakan pelan perlindungan takaful untuk pekerja-pekerja, beberapa cukai syarikat dapat dikurangkan. Secara tak langsung, majikan mendapat penjimatan dalam salah satu kos yang perlu ditanggung.

Rujuk di bawah ini senarai manfaat perlindungan takaful merangkumi pampasan nyawa, medical card hospital dan klinik yang boleh diperolehi dari beberapa syarikat takaful yang disenaraikan dan isikan Borang Quotation untuk dapatkan sebutharga.

Pakej ini adalah sesuai untuk:
 1. jumlah pekerja 10 – 200 orang
 2. pekerja berumur 16 – 75 tahun
 3. Umur tamat tempoh untuk pekerja: 75 tahun
 4. Extended coverage untuk spouse: umur 16 – 75 tahun [medical only]
 5. Extended coverage untuk anak: umur 15 hari – 23 tahun (full-time student & tidak bekerja) [medical only]
 6. permohonan baru atau take over policy
Rujuk jadual di bawah untuk senarai manfaat yang boleh diperolehi:
MEDICAL CARD HOSPITAL
PlanA PlanB PlanC PlanD PlanE
A Tanggungan Bilik Wad Harian
RM500 RM350 RM250 RM200 RM150
B Had Claim Tahunan:
RM200
ribu
RM150
ribu
RM100
ribu
RM75
ribu
RM30
ribu
C Tanggungan Kos Rawatan Hospital:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
D Elaun Wad Harian
(di hospital kerajaan sahaja):
RM200 RM200 RM200 RM200 RM200
E Rawatan Pesakit Luar Dialisis Buah Pinggang dan Rawatan Kanser:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
F Rawatan Kecemasan akibat kemalangan (outpatient):
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
G Tempoh Menunggu Sebelum dibenarkan Claim:
MOHON SEAWALNYA!

Rawatan Kemalangan:
24 jam selepas permohonan lulus

Sakit Baru atau Sedia Ada:
120 hari selepas permohonan lulus
(waived untuk pelanggan sedia ada)

Penyakit Congenital atau
Tersenarai dalam Pengecualian Umum:

Tidak cover

TAKAFUL HAYAT
H Pampasan Kematian:
RM200
ribu
RM150
ribu
RM100
ribu
RM50
ribu
RM20
ribu
I Pampasan Hilang Upaya Kekal:
RM200
ribu
RM150
ribu
RM100
ribu
RM50
ribu
RM20
ribu
J Pampasan Sakit Kritikal:
RM100
ribu
RM75
ribu
RM50
ribu
RM25
ribu
RM10
ribu
KAD KLINIK
K Outpatient General Practitioner (GP):
Panel non Panel Oversea
1. Consultation Seperti
dicaj

(cash less)
Seperti
dicaj

(pay & claim)
Emergency
only


RM60 per visit
(pay & claim)
2. Medication
3. Injection
4. Procedures
5. Lab/X-Ray
6. Pap Smear
L Outpatient Specialist (SP):
(with referral from Panel GP)
Panel non Panel Oversea
1. Consultation Seperti
dicaj

(pay & claim)
Max RM1,500
per year
Emergency
only


RM150 per visit
(pay & claim)
2. Medication
3. Injection
4. Procedures
5. Lab/X-Ray
CARUMAN BAYARAN
Borang Quotation
Pakej ini adalah sesuai untuk:
 1. jumlah pekerja Minima 5 orang
 2. pekerja berumur 16 – 64 tahun
 3. Umur tamat tempoh untuk pekerja: 70 tahun
 4. Extended coverage untuk spouse: umur 16 – 64 tahun [medical only]
 5. Extended coverage untuk anak: umur 14 hari – 23 tahun (full-time student & tidak bekerja) [medical only]
 6. permohonan baru atau take over policy
Rujuk jadual di bawah untuk senarai manfaat yang boleh diperolehi:
MEDICAL CARD HOSPITAL
Plan1 Plan2 Plan3 Plan4 Plan5
A Tanggungan Bilik Wad Harian
RM100 RM150 RM200 RM250 RM350
B Had Claim Tahunan:
RM20
ribu
RM40
ribu
RM50
ribu
RM60
ribu
RM100
ribu
C Tanggungan Kos Rawatan Hospital:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
D Elaun Wad Harian (di hospital kerajaan sahaja):
RM70 RM100 RM125 RM150 RM200
E Rawatan Pesakit Luar Dialisis Buah Pinggang dan Rawatan Kanser:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
F Rawatan Kecemasan akibat kemalangan (outpatient):
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
G Tempoh Menunggu Sebelum dibenarkan Claim:
MOHON SEAWALNYA!

Rawatan Kemalangan:
24 jam selepas permohonan lulus

Sakit Baru atau Sedia Ada:
120 hari selepas permohonan lulus

Penyakit Congenital atau
Tersenarai dalam Pengecualian Umum:

Tidak cover

TAKAFUL HAYAT
H Pampasan Kematian:
RM30
ribu
RM60
ribu
RM100
ribu
RM150
ribu
RM200
ribu
I Pampasan Hilang Upaya Kekal:
RM30
ribu
RM60
ribu
RM100
ribu
RM150
ribu
RM200
ribu
J Pampasan Sakit Kritikal:
RM15
ribu
RM30
ribu
RM50
ribu
RM75
ribu
RM100
ribu
CARUMAN BAYARAN
Borang Quotation
Pakej ini adalah sesuai untuk:
 1. jumlah pekerja 11 – 200 orang
 2. pekerja berumur 16 – 64 tahun
 3. Extended coverage untuk spouse: umur 16 – 64 tahun [medical only]
 4. Extended coverage untuk anak: umur 14 hari – 23 tahun (full-time student & tidak bekerja) [medical only]
 5. permohonan baru atau take over policy
Rujuk jadual di bawah untuk senarai manfaat yang boleh diperolehi:
MEDICAL CARD HOSPITAL
Customized Plan
A Tanggungan Bilik Wad Harian
RM80 – RM600
(dalam gandaan RM10)
B Had Claim Tahunan:
RM20,000 – RM400,000
(dalam gandaan RM20,000)
C Tanggungan Kos Rawatan Hospital:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
D Elaun Wad Harian
(di hospital kerajaan sahaja):
RM200
E Rawatan Pesakit Luar Dialisis Buah Pinggang dan Rawatan Kanser:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
F Rawatan Kecemasan akibat kemalangan (outpatient):
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
G Tempoh Menunggu Sebelum dibenarkan Claim:
MOHON SEAWALNYA!

Rawatan Kemalangan:
24 jam selepas permohonan lulus

Sakit Baru atau Sedia Ada:
120 hari selepas permohonan lulus

Penyakit Congenital atau
Tersenarai dalam Pengecualian Umum:

Tidak cover

TAKAFUL HAYAT
H Pampasan Kematian:
Pilihan Tetap:
RM500,000 | RM450,000 | RM400,000 | RM360,000 | RM300,000 | RM250,000 | Rm200,000 | RM150,000 | RM100,000 | RM50,000 | RM20,000

atau, Monthly Basic Salary (MBS)
60xMBS | 48xMBS | 42xMBS | 36xMBS | 30xMBS | 24xMBS | 18xMBS | 12xMBS | 6xMBS
I Pampasan Hilang Upaya Kekal Keseluruhan:
100% x Pampasan Kematian
J Pampasan Hilang Upaya Kekal Separa:
100% x Pampasan Kematian
K Penyakit Terminal:
(Penyakit tiada ubat atau tidak boleh disembuhkan)
100% x Pampasan Kematian atau tidak melebihi RM100,000 mana-mana yang terendah
L Pampasan Sakit Kritikal:
Pilihan 25% / 50% / 75% / 100% dari jumlah Pampasan Kematian
KAD KLINIK
M Outpatient General Practitioner (GP):
Had Tahunan RM1,500 – RM5,000
(dalam gandaan RM500)

atau, Tanpa Had (unlimited)
Jenis Tanggungan: Penuh /
Pelanggan bayar RM5 atau RM10
Lawatan ke Klinik GP: Cashless
(panel sahaja)
Kecemasan di Klinik GP bukan panel: Seperti dicaj
Pap Smear di panel Klinik GP: Seperti dicaj
(1x setahun)
Perlindungan di luar negara: Pay & Claim
(RM40 per visit)
N Outpatient Specialist (SP):
Had Tahunan RM1,000 – RM5,000
(dalam gandaan RM500)

atau, Tanpa Had (unlimited)
Jenis Tanggungan: Penuh /
Pelanggan bayar RM15 atau RM30
Lawatan ke Pakar: Cashless / Pay & Claim
(referral/ direct/ direct Paed)
Outpatient Diagnostic Services
Perlindungan di luar negara: Pay & Claim
(RM150 per visit)
CARUMAN BAYARAN
Borang Quotation
Pakej ini adalah sesuai untuk:
 1. jumlah pekerja 5 – 150 orang
 2. pekerja berumur 16 – 64 tahun
 3. Umur tamat tempoh untuk pekerja: 70 tahun
 4. Extended coverage untuk spouse: umur 16 – 64 tahun [medical only]
 5. Extended coverage untuk anak: umur 14 hari – 23 tahun (full-time student & tidak bekerja) [medical only]
 6. permohonan baru atau take over policy
Rujuk jadual di bawah untuk senarai manfaat yang boleh diperolehi:
MEDICAL CARD HOSPITAL
Plan1 Plan2 Plan3 Plan4 Plan5
A Tanggungan Bilik Wad Harian
RM100 RM150 RM200 RM250 RM350
B Had Claim Tahunan:
RM12
ribu
RM40
ribu
RM60
ribu
RM80
ribu
RM100
ribu
C Tanggungan Kos Rawatan Hospital:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
D Elaun Wad Harian (di hospital kerajaan sahaja):
RM100 RM120 RM150 RM180 RM200
E Rawatan Pesakit Luar Dialisis Buah Pinggang dan Rawatan Kanser:
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
F Rawatan Kecemasan akibat kemalangan (outpatient):
Seperti dicaj, tertakluk pada had tahunan
G Tempoh Menunggu Sebelum dibenarkan Claim:
MOHON SEAWALNYA!

Rawatan Kemalangan:
24 jam selepas permohonan lulus

Sakit Baru atau Sedia Ada:
120 hari selepas permohonan lulus

Penyakit Congenital atau
Tersenarai dalam Pengecualian Umum:

Tidak cover

TAKAFUL HAYAT
H Pampasan Kematian:
Pilihan dari RM20,000 sehingga RM300,000
I Pampasan Hilang Upaya Kekal Keseluruhan:
Pilihan dari RM20,000 sehingga RM300,000
J Pampasan Hilang Upaya Separa Keseluruhan:
Pilihan dari RM20,000 sehingga RM300,000
K Penyakit Membawa Maut:
Pilihan dari RM20,000 sehingga RM150,000
L Pampasan Sakit Kritikal:
50% dari Pampasan Kematian
CARUMAN BAYARAN
Borang Quotation

Borang Quotation

(nombor yang boleh whatsapp & call)

Rakan Niaga Bersama

Syubli.com @ 2024
Made with ❤ by TrustedAgent.com.my
error: Content is protected !!
Manfaat pekerja yang majikan boleh tawarkan kepada pekerja anda
Pelan perlindungan takaful untuk personal dan family. Tekan salah satu menu di bawah ini:
Whatsapp saya!
(En. Syubli)

Pilih topik dan isikan nama serta nombor handphone untuk mulakan perbualan!

Topik & Maklumat Diri

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

DAFTAR SEBAGAI
RAKAN AFFILIATE &
LAYAK TERIMA KOMISYEN
SEHINGGA 25%

Bantu rakan-rakan dan family mohon pelan perlindungan takaful melalui Syubli.com dan terima komisyen sehingga 25%.

Bagaimana Caranya?

 1. Daftar sebagai rakan affiliate melalui borang di bawah untuk dapatkan link referral affiliate milik anda

 2. Share link affiliate anda kepada rakan-rakan, keluarga atau sesiapa sahaja yang berpotensi nak mohon pelan perlindungan takaful

 3. Minta mereka mohon pelan takaful melalui website ini juga supaya kami boleh tracking mereka yang memohon adalah pelanggan affiliate siapa dan anda juga boleh tahu siapa pelanggan di bawah anda, secara bersistem, di dashboard affiliate area

 4. Jika ada pertanyaan, anda tak perlu menjawab soalan mereka. Minta mereka tekan button ‘Whatsapp’ yang disediakan di bawah dan isikan maklumat ringkas. Ia akan membawa kepada aplikasi whatsapp

 5. Jika perlu appointment sama ada secara offline atau online, borang appointment juga disediakan

 6. Setiap pelanggan yang mencarum pelan takaful direct di bawah anda dan permohonannya juga lulus, anda akan menerima komisyen pelanggan direct (Level 1) sebanyak 15% dari caruman bayaran takaful mereka setiap bulan selama 12 bulan (untuk Family Takaful sahaja. Lain-lain, sila rujuk jadual di bawah)

 7. Permohonan untuk diri sendiri juga dikira untuk pengiraan komisyen (Level 1)

 8. Anda juga layak untuk rekrut lebih ramai rakan affiliate di bawah anda dan boleh menerima komisyen tambahan sebanyak 5% di Level 2 dan 5% lagi di Level 3, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 25% dari caruman bayaran (untuk Family Takaful sahaja. Lain-lain, sila rujuk jadual di bawah)

 9. Anda boleh monitor pelanggan direct dan indirect anda serta jumlah komisyen yang boleh diperolehi di Affiliate Dashboard
Comm-syublicom
Contoh Ilustrasi Kiraan:
 1. Ahmad berjaya bantu 10 orang dari keluarganya sign-up pelan takaful dengan caruman bulanan RM150/month. Komisyen pelanggan direct (Level 1) = RM150 x 10 x 15% = RM225 bulanan

 2. Kemudian, keluarganya juga berjaya bantu 30 orang rakan-rakan mereka sign-up pelan takaful dengan caruman bulanan RM150/month. Komisyen pelanggan indirect (Level 2) = RM150 x 30 x 5% = RM225 bulanan

 3. Tak terhenti di situ, rakan-rakan mereka itu juga berjaya bantu 60 orang keseluruhan, ahli keluarga mereka sign-up pelan takaful dengan caruman bulanan RM150/month. Komisyen pelanggan indirect (Level 3) = RM150 x 60 x 5% = RM450 bulanan

 4. Keseluruhan komisyen untuk bahagian Ahmad adalah: = RM225 + RM225 + RM450 = RM900 bulanan, selama 12 bulan setiap pelanggan
Jom bermula HARI INI!
Act NOW!

Daftar Rakan Affiliate!

Anda dijemput untuk daftar sebagai rakan affiliate Syubli.com dan layak terima komisyen #kongsirezeki sehingga 25% dari caruman takaful untuk permohonan diri sendiri, family dan rakan-rakan. Hanya di Syubli.com!
(Please, agents are not welcomed!)

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Salam / Hai, boleh kita berjumpa?

Isikan borang di bawah ini untuk kita berjumpa secara depan-depan (KL/Selangor) atau secara online melalui aplikasi Zoom / Microsoft Team bagi penerangan lebih jelas tentang pelan perlindungan takaful yang anda perlukan.

Set Appointment

"*" indicates required fields

(Topik - pilih mana-mana yang berkaitan)
(nombor yang boleh call & whatsapp)
Tarikh*
Cadangan tarikh
Masa:*
:
Cadangan masa
Untuk pilihan face-to-face
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Syubli.com Tekan sini untuk terima info terkini!
Dismiss
Allow Notifications